vrijdag 25 januari 2013

Bonden akkoord met sociaal plan Koninklijke Talens

Na de in december aangekondigde reorganisatie, heeft verffabrikant Koninklijke Talens vandaag een akkoord bereikt met de vakbonden over de inhoud van het sociaal plan. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van het bedrijf een positief advies uitgebracht over de voorgenomen reorganisatie.

Apeldoorn - Door de economische crisis en de aanhoudend dalende vraag naar kunstschildersverf in Europa, is het voor Koninklijke Talens noodzakelijk om zijn organisatie op korte termijn ingrijpend te hervormen. Eerder genomen maatregelen volstaan niet langer.

Om de effecten van de verder te verwachten vraagdaling te kunnen opvangen, zullen 30 arbeidsplaatsen verdwijnen. Voor de boventallige medewerkers is de directie met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een sociaal plan overeengekomen. Het betreft een uitgebreid pakket van maatregelen en voorzieningen, bedoeld om de financiële gevolgen voor deze medewerkers op te vangen.

Het sociaal plan omvat onder andere een ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule met correctiefactor 0,8 en een individueel budget voor boventallige medewerkers, dat ingezet kan worden voor begeleiding van werk naar werk en/of voor bijscholing.

De ondernemingsraad van Koninklijke Talens heeft vandaag een positief advies afgegeven over de voorgenomen reorganisatie. Het bedrijf zal met een slankere organisatie verder bouwen aan zijn merken, blijven focussen op zijn klanten en investeren in innovatieve producten om zijn positie in de markt voor kunstschildersbenodigdheden te versterken. Koninklijke Talens vertrouwt op een gezonde continuering van zijn bedrijfsactiviteiten in Apeldoorn in de toekomst.
                                                                                                                                                                          __________________________________________________________________________________________

Koninklijke Talens BV produceert en levert hoogwaardige verf- en kleurbenodigdheden voor kunstschilders, creatieve vrijetijdsbesteding en het onderwijs. Koninklijke Talens is opgericht in 1899 en bezet wereldwijd leidende posities met bekende kunstschildersmerken als Rembrandt, Van Gogh, Amsterdam, Cobra en ArtCreation. Vanuit Apeldoorn produceren, verhandelen en distribueren 175 mensen ongeveer 4.500 verschillende artikelen naar meer dan 80 landen.
                                                                                                                                                                          __________________________________________________________________________________________