Primer

De kwaliteit van het prepareren bepaalt in hoge mate de uiteindelijke duurzaamheid van het werkstuk. Onder andere papier, karton, hout, katoen en linnen kunnen dienen als ondergrond voor olieverf, maar niet zonder eerst behandeld te zijn. Een onbehandelde of onvoldoende geprepareerde drager zal de olie uit de verf wegzuigen en op den duur door de olie worden aangetast. Bovendien mist de verf dan een hoeveelheid olie die nodig is om de pigmenten te omgeven en een goede film te vormen; er vindt niet voldoende hechting van de pigmenten plaats en de verffilm zal makkelijk gaan barsten. Ook een ondergrond die te gesloten is biedt onvoldoende mogelijkheid voor de olie om zich vast te zetten in de benodigde poriën. Een goede Gesso biedt alle voorwaarden voor een duurzaam resultaat.