INKOOPVOORWAARDEN

Op alle offerte-aanvragen, bestellingen, inkooporders en overeenkomsten voor levering van goederen en diensten ten behoeve van Koninklijke Talens BV zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Koninklijke Talens BV van toepassing.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE TALENS B.V.