Vergiftigingen Informatie Centrum

In geval van vragen ten aanzien van het gebruik van Royal Talens producten, bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de distributeur of Royal Talens zelf. Met name wat producttechnische eigenschappen betreft is veel kennis op ons laboratorium aanwezig. In geval van vergiftigingsverschijnselen dient direct contact met de huisarts te worden opgenomen, die in sommige gevallen de hulp inroept van het Nationaal Vergiftigingen Centrum. Daar bevinden zich alle specificaties en receptinformatie van onze verfproducten.