Overige verpakkingssymbolen

Behalve de EU-etikettering symbolen zijn er nog andere symbolen te vinden op de verpakkingen. Dit kunnen wettelijk voorgeschreven symbolen zijn maar ook symbolen op basis van vrijwillig overeengekomen afspraken binnen bepaalde takken van industrie.

Omgekeerde Epsilon Omgekeerde Epsilon
Dit teken komt voor op spuitbussen, en geeft aan dat de producten voldoen aan de wettelijke eisen binnen de EU.
 
 FSC NL Web FSC®-keurmerk
Duurzaam produceren betekent voor Royal Talens onder andere zorgdragen voor milieu en omgeving. Om die reden laat Royal Talens haar houtproducten produceren met duurzaam verbouwd hout. Vandaar dat bijvoorbeeld schildersezels, spieramen en penselen zijn voorzien van het FSC® keurmerk. FSC hout wordt geproduceerd en verwerkt volgens de regels van de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). Deze internationale organisatie stelt wereldwijd standaarden voor verantwoord bosbeheer op, waardoor de belangen voor mens, milieu en economie zorgvuldig worden afgewogen. Op deze manier wordt ontbossing en illegale houtkap tegengegaan.
schudden voor gebruik Schudden voor gebruik
Producten die na verloop van tijd kunnen resulteren in een niet meer homogeen mengsel, dienen voor gebruik te worden geschud. Dit symbool wordt gebruikt voor producten waarbij dit noodzakelijk is.
TALI0021 Groene punt                    
Wordt inmiddels in veel Europese landen gebruikt. Het geeft aan dat er een financiële bijdrage wordt geleverd aan de in dat land aanwezige inzamelingsinstantie (en verwerker) van verpakkingsafval.
Materiaal Identificatie Symbool Materiaal Identificatie Symbool
Dit symbool komt meestal voor op verpakkingsmateriaal van kunststof. Het is bedoeld voor de identificatie van het gebruikte materiaal en kan bij afvalscheiding worden gebruikt. Het cijfer in het symbool geeft de code aan van het betreffende materiaal. Bijvoorbeeld 04=PE-LD en 05=PP. Onder het symbool wordt ook nog de naam van het materiaal gegeven.

 

Verenigde Staten (USA)

Anders dan in Europa dienen in de Verenigde Staten kleurmaterialen voor kunstenaars te worden gescreend volgens de ASTM norm D4236.
Deze norm is opgenomen in de Amerikaanse wetgeving en beschrijft de wijze waarop een product moet worden geëvalueerd om te bepalen of het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Op de verpakking van zo'n product dient een zogenaamd "Conformance Statement", te worden afgedrukt waaruit blijkt dat het product voldoet aan de genoemde norm.

In het kader daarvan is Royal Talens lid van het Art &Creative Materials Institute (ACMI). Als onderdeel van het certificatieprogramma van dit instituut worden de Royal Talens producten telkens onderzocht, door een Toxicoloog, in overeenstemming met de genoemde ASTM-norm. Deze producten dragen als keurmerk één van de volgende ACMI seals (zegels). Onderaan zo'n zegel is steeds het "Conformance Statement" opgenomen.
 
AP seal
AP-seal
Producten met het AP (Approved Product)-seal zijn gecertificeerd als zijnde niet-schadelijk.
CL seal
CL-seal 
Producten met het CL (Cautionary Labeling)-seal zijn voorzien van een waarschuwing. Het veilig gebruik van dit product is mogelijk indien de veiligheidsaanbevelingen in acht worden genomen.