Milieu en veiligheid - tips

Neem bij het werken met hulpmiddelen de nodige voorzichtigheid in acht, zeker bij het werken met vernissen. Veel vernissen zijn vervaardigd op basis van oplosmiddelen. Deze zijn meestal (licht) ontvlambaar en schadelijk voor de gezondheid. Werk daarom in een goed geventileerde
ruimte. Vanwege het brandgevaar, maar ook met het oog op uw gezondheid. Spring zuinig en dus milieubewust om met terpentijn en terpentine. Wegspoelen door de gootsteen is schadelijk voor het milieu en bovendien niet nodig. Was de penselen schoon in een potje met terpentine. Schroef het deksel op de pot om vervliegen te voorkomen. Laat de pigmentdeeltjes bezinken. Na enige tijd heeft het pigment zich op de bodem vastgezet en kan de terpentine overgegoten worden in een schoon potje en opnieuw gebruikt worden.

Als penselen tijdelijk in de terpentijn of terpentine geplaatst worden, pak dan een stukje aluminium huishoudfolie, spies het uiteinde van het penseel erdoorheen, en span de folie over het potje. Gebruik zo nodig een elastiekje om het potje beter af te sluiten. Vermijd dat oplosmiddelen in contact komen met de huid en adem het zo weinig mogelijk in.

Niet meer te gebruiken oplosmiddelen, oplosmiddelhoudende producten en restanten verf horen tot het chemisch/gevaarlijk afval. U spaart het milieu door deze niet in de vuilniszak te gooien, maar op te sparen en apart in te leveren bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

ZELFONTBRANDING

Doekjes en andere absorberende materialen kunnen, indien ze vervuild zijn met o.a. lijnolie, door broei spontaan ontbranden. Voor producten die een verhoogd risico hebben om deze spontane zelfontbranding te veroorzaken, is de volgende waarschuwing van toepassing: Materialen zoals doekjes, tissues en kleding, verontreinigd met dit product, kunnen spontaan ontbranden binnen een aantal uren. Om brandgevaar te vermijden, dienen alle verontreinigde materialen te worden bevochtigd met water (en zeep) en weggegooid in een afsluitbare (metalen) bak/pot. Verontreinigde materialen dienen aan het eind van de dag steeds van de werkplek verwijderd te worden en buiten te worden opgeslagen.