Kleurmateriaal voor kinderen

Binnen de EU vallen kleurmaterialen voor kinderen (bijvoorbeeld Schoolverf, Ecola en Panda) onder de Speelgoedregelgeving. Hierin staan de eisen beschreven waaraan producten  moeten voldoen die bedoeld zijn om bij het spelen te worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar.
De volgende symbolen zijn hierop van toepassing:
Logo _CE

Met dit verplichte symbool (een zogenaamde CE-Markering) wordt aangegeven dat het product voldoet aan de gezondheids/veiligheids eisen, vastgelegd in de Europese richtlijn.

Niet Geschikt Voor Kinderen
Dit symbool wordt toegepast indien het product,  ondanks het voldoen aan de criteria,  toch gevaarlijk kan zijn voor jonge kinderen. Tevens wordt dan aangegeven waar het gevaar uit bestaat (bijvoorbeeld inslikgevaar bij kleine onderdelen). Overigens kan in plaats van dit symbool ook de tekst "Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" worden gebruikt.