Kaolien

Ruwe kaolien uit de groeve wordt eerst met water verwerkt tot een suspensie (smurrie). Deze suspensie ondergaat een aantal handelingen waarbij door middel van spoelen verschillende bestanddelen van elkaar worden gescheiden en de kaolien ontdaan wordt van verontreinigingen als kwarts en mica (de-gritting). Dit resulteert in een puur product, ook Chinese porseleinaarde of pijpaarde genoemd.

Kaolien is het bindmiddel van Rembrandt Soft pastels, Rembrandt Carré pastels en Van Gogh Pastels.Kaolien banner