Acrylaatharsdispersie

Een acrylaatharsdispersie bestaat uit een fijne verdeling van kunstharsdeeltjes in water. De microscopisch kleine harsdeeltjes zweven in het water, ze zijn niet opgelost. Bij verdamping van het water komen de deeltjes steeds dichter bij elkaar. Als ze elkaar raken versmelten ze tot een aaneengesloten kunststof film. Een kunstharsdispersie in water is melkwit en is na droging kleurloos transparant.

Een veel gebruikte naam voor dispersie-bindmiddel in het algemeen is latex. Met latex wordt echter meestal een kunststofdispersie bedoeld die niet op basis van een acrylaathars is, maar op basis van een P.V.Ac. (polyvinylacetaat) hars of een afgeleide daarvan. Een belangrijk verschil is dat latex niet of veel minder alkalibestendig is dan acrylaathars.

Acrylaatharsdispersie