Additieven

Onder additieven verstaan we eventueel toe te voegen middelen om de stabiliteit of het gebruiksgemak te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan siccatieven, conserveringsmiddelen, anti-oxidanten, vloeimiddelen en opdikkingsmiddelen.

Siccatieven

Een siccatief is een verdunning van metaalverbindingen en is verantwoordelijk voor versnelling van het chemische droogproces van de olie. De droging van olie kan globaal gescheiden worden in oppervlaktedroging en dieptedroging. Afhankelijk van uit welke metaalverbindingen een siccatief is samengesteld, zal óf de dieptedroging, óf de oppervlaktedroging worden gestimuleerd. Het lichte siccatief, Siccatief Courtrai genaamd, versnelt vooral de dieptedroging. Het donkere Siccatief Harlem daarentegen versnelt de oppervlaktedroging.